Virttaalla yhteisön tuki ei ole vain sanahelinää vaan täyttä konkretiaa.

Ainutlaatuinen tarjous kyläyhdistykseltä ja paikallisilta yrittäjiltä uuden rakentajalle.

Miten saat sata tuntia käyttöösi?

Jos
 
– rakentamaton ostettava tontti sijaitsee Virttaan kylätaajaman kaava-alueella
– ostettava yritystontti sijaitsee Loimaan kaupungin Virttaan kaupunginosan Sahanmäen alueella
– asumiseen tarkoitettu tontti sijaitsee kaupungin kaava-alueella Kantatie 41:n läheisyydessä
tai
– olet rakentamassa yksityisten mailla oleville asumiseen kaavoitetuille tonteille, mikäli niitä tulee myyntiin.
 
Miten talkootyötunti lasketaan?
 
– sovittuun talkootyötehtävään henkilömäärä x tehdyt työtunnit.
– periaatteella sama henkilö yksi työpäivä.
– voidaan tehdä myös lyhyempinä jaksoina
– mikäli tarvitaan työsuorituksia, joissa käytetään koneita, niin tällöin talkootyöksi lasketaan sekä työn suorittajan että hänen käyttämänsä koneen tunnit. Esimerkkinä vaikkapa pohjaa kaivettaessa neljän tunnin suoritus vastaan 8 tuntia.
– jokaisessa tapauksessa aina keskustelemalla etsitään yhdessä kaikille sopiva aikataulu.
kyläduunari Pentti toimii yhteyshenkilönä näiden talkootyötuntien koordinoimisessa, 0500 523 350.
 

Virttaa tukee varmasti. Tänne sijoittumista et kadu.